Атмосфера

самая экологичная интернет-газета

  • Тел.: +7 (702) 188 98 15
  • Email: conecopro@mail.ru

09.09.2020 г.

Государственное учреждение «Управление строительства города Нур-Султан»
по разделу ОВОС проводит общественные слушания по рабочему проекту
«Строительство школы в районе пересечения проспекта Туран и улицы 24»:

Местный испольнительный орган: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан», ответственное лицо –Садвакасова Ж.М., тел. +7 (7172) 55-75-79
Адрес электронной почты местного испольнительного органа, где принимаются замечения и предложения: otdelgosuslug@inbox.ru
Адрес интернет ресурса местного испольнительного органа, где размещена документация по проекту: www.upr.astana.kz
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: РГП «Госэкспертиза»
Заказчик : ГУ «Управление строительства города Нур-Султан» тел: 8/7172/ 32-30-78
Адрес, где представители общественности могут ознокомиться с материалами проектов в бумажном виде: ГУ «Управление строительства города Нур-Султан», г.Нур-Султан, Сакен Сейфуллин 30, Тел.: 8/7172/ 32-30-78
Адрес интернет ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания и предложения: kurylys-astana@mail.ru
Генеральный проектировщик: ТОО «Deluxe Design», Мангистауская область, город Актау, 15-11Б-3, 8/7292/ 31-43-69 ответственный Иманбаев К.С. – 8 701 516 92 66, электронная почта: deluxe_design@mail.ru
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 07 октября 2020 г. в 11:00 в формате видеоконференции «ZoomVideoCommunications»:
1)ссылка:https://us04web.zoom.us/j/9961221860?pwd=OEdrS0ZpQmVvU29zVmdwMmVZMEF4QT09
2) идентификатор конференции: 996 122 1860
3)пароль: 3cYRMG

«Нұр-Сұлтан қаласының Құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі
«Тұран даңғылы мен 24 көше қиылысы маңайындағы мектеп құрылысы»
жұмыс жобасынын ҚОӘБ бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізу туралы хабарланады:

Жергілікті арқарушы органның атауы: Нұр-Сұлтан қаласы Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану
басқармасы» ММ, жауапты маман – Садвакасова Ж.М., тел. +7 (7172) 55-75-79.
Ұсыныстар мен ескертулер қабылданатын жергілікті атқарушы органның электрондық поштасының мекен-жайы:
otdelgosuslug@inbox.ru
Жоба бойынша құжаттама орналастырылған жергілікті атқарушы органның интернет -ресурсының мекен-жайы:
www.upr.astana.kz
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік органның атауы: «Мемсараптама» РМК
Тапсырыс берушінің атауы: «Нұр-Сұлтан қаласының Құрылыс басқармасы» ММ, тел: 8/7172/ 32-30-78
Жұртшылық өкілдерінің жоба материалдарымен қағаз түрінде танысуға мүмкін болатын орнының атауы: Нұр-Сұлтан
қаласы, Сакен Сейфуллин 30 «Нұр-Сұлтан қаласының Құрылыс басқармасы» ММ, тел.: 8/7172/ 32-30-78
Тапсырыс берушінің ұсыныстар мен ескертулер қабылданатын интернет- ресурстарының немесе электрондық
поштасының мекен жайы: kurylys-astana@mail.ru
ҚОӘБ және Құжаттаманы әзірлеушінің атауы і: Маңғыстау обласы, Ақтау қаласы, 15-11Б-3, Deluxe Design» ЖШС,
8/7292/ 31-43-69, жауапты маман Иманбаев К.С. – 8 701 516 92 66, электрондық поштасы deluxe_design@mail.ru
Қоғамдық тыңдауды өткізу күні, уақыты және орны: 07 қазан күні сағат 11:00 Zoom конференциясы түрінде электронды
платформада өткізілетін болады:
1) ссылка:https://us04web.zoom.us/j/9961221860?pwd=OEdrS0ZpQmVvU29zVmdwMmVZMEF4QT09
2)конференцияның идентификаторы: 996 122 1860
3)құпия сөз: 3cYRMG

Скачать PDF