Атмосфера

самая экологичная интернет-газета

  • Тел.: +7 (702) 188 98 15
  • Email: conecopro@mail.ru

22.10.2020 г.

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» уведомляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Автодорожный железобетонный путепровод № 2 (реконструируемая часть) через железнодорожные пути в составе транспортной развязки по пр. Богенбай батыра — шоссе Алаш (А343) г. Нур-Султан»
Общественные слушания состоятся 19 ноября 2020 года в 15.00 часов по адресу: г.Нур-Султан, ул.Московская 39, актовый зал ТОО «ПИИ «Каздорпроект».
В случае продления карантина данные общественные слушания будут проведены в режиме онлайн, посредством видеоконференцсвязи на платформе Zoom.
Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке https://us04web.zoom.us/j/9347655618?pwd=alZxV0xjcGVNUGZWSDk4Smo0ZGwzdz09
Идентификатор конференции: 934 765 5618. Пароль: 1JU2xv.
Регистрация начинается за 30 минут до начала обсуждения.
Наименование государственного органа по проведению государственной экологической экспертизы: комплексная вневедомственная экспертиза.
Местный иполнительный орган: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан», ответственное лицо – Садвакасова Ж.М. тел. 8-7172-55-75-80, эл.адрес zh.negmanova@astana.kz.
Обеспечение доступа общественности в информации о проведении общественных слушаний и к документации по проекту на интернет ресурсе: upr.astana.kz.
Заказчик РП: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан». Контактное лицо – Абжанова А.Б., тел. 8-7172-55-67-41, эл.адрес A.abzhanova@astana.kz.
Разработчик РП : ТОО «ПИИ «Каздорпроект». Контактное лицо – Ашкеев Р.К., тел. 8-778-888-95-20, эл.адресrashkeyev@gmail.com.
Разработчик раздела ОВОС к РП: ИП Жумабеков А.Т.Контактное лицо – Калиев Б.Т., тел. 8-775-78-97-80, эл.адресipk_dortranscom@mail.ru
Электронный вариант раздела ОВОС можно запросить по e-mail: ipk_dortranscom@mail.ru. Тел. 8 7172 491780.
С проектной документацией в бумажном виде можно ознакомится по адресу: г.Нур-Султан, ул.Московская 39, актовый зал ТОО «ПИИ «Каздорпроект» (Ашкеев Руслан).
Замечания и предложения заинтересованной общественности принимаются не позднее трех рабочих дней до даты проведения общественных слушаний по вышеуказанному электронному адресу.

«Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы» ММ, «Қоршаған ортаға әсерді бағалау» жұмыс жобасына «Нұр-Сұлтан қаласының, Бөгенбай батыр даңғылы — Алаш тас жолы (А343) көліктік айрық құрамындағы теміржолдар арқылы өтетін № 2 автожолды темірбетонды өткелі (қайта құрастыру бөлігі)»бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетіндігі туралы хабарлайды.
Қоғамдық тыңдаулар 2020 жылғы 19 қарашада сағат 15.00-де Нұр-Сұлтан қаласы, Московская көшесі, 39, «ПИИ «Каздорпроект» ЖШС акт залында өтеді.
Карантин ұзартылған жағдайда, бұл қоғамдық тыңдаулар Zoom платформасындағы бейнеконференцбайланыс арқылы онлайн режимінде өткізіледі.
Тыңдауға қатысу үшін сілтеме бойынша өту қажет https://us04web.zoom.us/j/9347655618?pwd=alZxV0xjcGVNUGZWSDk4Smo0ZGwzdz09
Конференция идентификаторы: 934 765 5618. Пароль: 1ju2xv.
Тіркеу талқылау басталғанға дейін 30 минут бұрын басталады.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік органның атауы: ведомстводан тыс кешенді сараптама.
Жергілікті атқарушы орган: «Нұр-Сұлтан қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ, жауапты тұлға-Садвакасова Ж. М. тел. 8-7172-55-75-80, эл.мекен-жайы zh.negmanova@astana.kz.
Интернет-ресурста қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы ақпаратқа және жоба бойынша құжаттамаға жұртшылықтың қол жеткізуін қамтамасыз ету: upr.astana.kz.
ЖЖ тапсырыс берушісі: «Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы» ММ. Байланысушы тұлға-Абжанова А.Б., тел. 8-7172-55-67-41, эл.мекен-жайы A.abzhanova@astana.kz.
Әзірлеуші: «ПИИ»Каздорпроект»ЖШС. Байланысушы тұлға-Ашкеев Р.К., тел. 8-778-888-95-20, эл. мекен-жайы rashkeyev@gmail.com.
ҚОӘБ бөлімін әзірлеуші ЖК Жұмабеков А.Т. Байланысушы тұлға – Қалиев Б. Т., тел. 8-775-78-97-80, эл.мекен-жайы ipk_dortranscom@mail.ru.
ҚОӘБ бөлімінің электрондық нұсқасын e-mail арқылы сұратуға болады: ipk_dortranscom@mail.ru. тел.8 7172 491780.
Қағаз түріндегі жобалық құжаттамамен мына мекенжай бойынша танысуға болады: Нұр-Сұлтан қ., Московская к-сі, 39, «ПИИ Қаздорпроект» ЖШС акт залы (Ашкеев Руслан).
Мүдделі жұртшылықтың ескертулері мен ұсыныстары жоғарыда көрсетілген электрондық мекенжай бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Скачать PDF