Атмосфера

самая экологичная интернет-газета

  • Тел.: +7 (702) 188 98 15
  • Email: conecopro@mail.ru

07.06.2021 г.

Республиканское государственное предприятие «Больница медицинского центра Управление делами Президента Республики Казахстан» на праве хозяйственного ведения проводит общественные слушания по проекту: «Инфекционный стационар для республиканского государственного предприятия «Больница медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан», которые состоятся 3 июля 2021 года в 15.00 ч. в формате онлайн видеоконференцсвязи по следующей ссылке:
https://us02web.zoom.us/j/87957400670?pwd=dWQ4SnJKY056Uy90blRjZUhvcFJIQT09
Идентификатор конференции: 879 5740 0670
Код доступа: 123456
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан», ответственное лицо – Садвакасова Ж.М., +7 (7172) 55-75-79.
Наименование государственного органа по проведению государственной экологической экспертизы: РГП «Госэкспертиза».
Адрес электронной почты местного исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения: uoosip@astana.kz.
Адрес интернет-ресурса государственного органа, где размещена документация и принимаются замечания и предложения по проекту: https://www.gov.kz/memleket/entities/nur-sultan-upr?lang=ru

Наименование и контактные данные заказчика: Республиканское государственное предприятие «Больница медицинского центра Управление делами Президента Республики Казахстан» на праве хозяйственного ведения, Тел.: +7701-520-7970.
Проектировщик: ТОО «TORTAY engineering Co», Тел.: +7702-338-5819.
Адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания и предложения: tabys_eco@mail.ru.
Адрес места, где представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде: г. Нур-Султан, ул. Касыма Кайсенова 2, офис 16.
Наименование и контактные данные разработчика документации: ИП «Табыс» Крылов Д.В., Тел.: +7777-491-4002.

«Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінің Медициналық орталығының ауруханасы» республикалық мемлекеттік кәсіпорны шаруашылық жүргізу құқығының негізінде «Аурухана» республикалық мемлекеттік кәсіпорнына арналған инфекциялық аурухана »жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізеді. 2021 жылдың 3 шілдесінде сағат 15.00-де онлайн-конференция форматында келесі сілтеме бойынша өтетін «Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Медициналық орталығы».
https://us02web.zoom.us/j/87957400670?pwd=dWQ4SnJKY056Uy90blRjZUhvcFJIQT09
Конференцияның идентификаторы: 879 5740 0670
Кіру коды: 123456
Жергілікті атқарушы орган: «Нұр-Сұлтан қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану бөлімі» мемлекеттік мекемесі, жауапты тұлға — Ж.М.Садвакасова, +7 (7172) 55-75-79.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік органның атауы: «Мемсараптама» РМК.
Пікірлер мен ұсыныстар қабылданатын жергілікті атқарушы органның электронды мекен-жайы: uoosip@astana.kz.
Құжаттар орналастырылатын және жоба бойынша ескертулер мен ұсыныстар қабылданатын мемлекеттік органның интернет-ресурсының мекен-жайы: https://www.gov.kz/memleket/entities/nur-sultan-upr?lang=ru

Тапсырыс берушінің аты-жөні және байланыс деректері: шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық орталықтың ауруханасы, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілік бөлімі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны, Тел.: + 7701-520-7970.
Жобалаушы: «TORTAY engineering Co» ЖШС, тел .: + 7702-338-5819.
Интернет-ресурстың мекен-жайы немесе ескертулер мен ұсыныстар қабылданатын тапсырыс берушінің электрондық поштасы: tabys_eco@mail.ru.
Жоба материалдарымен қоғамдастықтың қағаз түрінде таныса алатын мекен-жайы: Нұр-Сұлтан, ул. Қасым Қайсенов 2, 16 каб.
Құжаттама әзірлеушінің аты-жөні және байланыс деректері: «Табыс» ЖК Д.В. Крылов, Тел.: + 7777-491-4002.

Скачать PDF