Атмосфера

самая экологичная интернет-газета

  • Тел.: +7 (702) 188 98 15
  • Email: conecopro@mail.ru

24.09.2021 г.

ТОО «Sovico Holdings Kazakhstan», как инициатор намечаемой деятельности (г. Нур-Султан, район «Есиль» ул.Е10, дом 17М БИН 140540001350, тел. 8-707-570-7525 Мукимов Нуржан Султанович), сообщает о проведении общественных слушаний по рабочему проекту: «Многоквартирные жилые комплексы со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингами, бизнес центры, объекты торгово-развлекательного назначения, детские сады, общеобразовательные школы и парковая зоны г. Астана, район «Есиль» пересечение улиц Керей, Жанибек хандар, Бухар Жырау №37, №38 (проектные наименования). Внеплощадочные тепловые сети».
Адрес расположения объекта: район «Есиль» города Нур-Султан, пересечение улиц Керей, Жанибек хандар, Бухар Жырау №37, №38 (проектные наименования). Место, дата и время начала проведения общественных слушаний: 4 ноября 10.00 часов, г. Нур-Султан, район «Есиль» ул.Е10, дом 17М (офлайн); https://us05web.zoom.us/j/84801884575?pwd=UWhvSHE1NEthVDIxWlorVXJBdmo4QT09 (онлайн конференция).
Разработчиком документации объектов государственной экологической экспертизы является ИП Табыс Крылов Дмитрий Владимирович. Адрес электронной почты и номер телефона, по которым можно получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности: dvk_75@mail.ru; 8 777-491-4002.
Адрес интернет ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту в электронном виде: https://www.gov.kz/memleket/entities/nur-sultan-upr//
Ссылка на Единый экологический портал: https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/Edit/405
Адрес электронной почты и почтовый адрес местного исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения в письменной или электронной форме: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан» 010000, Республика Казахстан 010000, г.Нур-Султан, пр. Сарыарка, 13, этаж 4; e-mail: uoosip@astana.kz

«Sovico Holdings Kazakhstan» ЖШС белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы ретінде (Нұр-сұлтан қаласы, «Есіл» ауданы, Е10 көшесі, 17М үй БСН 140540001350, тел.8-707-570-7525) «Жапсарлас, жапсарлас салынған үй-жайлары мен паркингтері бар көп пәтерлі тұрғын үй кешендері, бизнес орталықтар, сауда-ойын-сауық мақсатындағы объектілер, балабақшалар, жалпы білім беретін мектептер» жұмыс жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды және саябақ аймағы Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Керей, Жәнібек хандар, Бұқар жырау №37, №38 көшелерінің қиылысы (жобалық атаулары). Алаңнан тыс жылу желілері».
Нысанның орналасқан жері: Нұр-сұлтан қаласының «Есіл» ауданы, Керей, Жәнібек хандар, Бұқар Жырау №37, №38 көшелерінің қиылысы (жобалық атаулары). Қоғамдық тыңдауларды өткізудің басталу орны, күні және уақыты: 4 қараша сағат 10.00, Нұр-сұлтан қ., «Есіл» ауданы, Е10 к-сі, 17М үй (офлайн); https://us05web.zoom.us/j/84801884575?pwd=UWhvSHE1NEthVDIxWlorVXJBdmo4QT09 (онлайн конференция).
Мемлекеттік экологиялық сараптама объектілерінің құжаттамасын әзірлеуші «Табыс Крылов Дмитрий Владимирович» ЖК болып табылады. Жоспарланған қызмет туралы қосымша ақпарат алуға болатын электрондық пошта мекенжайы және телефон нөмірі: dvk_75@mail.ru; 8 777-491-4002. Жоба бойынша құжаттама электрондық түрде орналастырылған жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсының мекенжайы: https://www.gov.kz/memleket/entities/nur-sultan-upr//.
Бірыңғай экологиялық порталға сілтеме: https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/Edit/405
Ескертулер мен ұсыныстар жазбаша немесе электрондық нысанда қабылданатын электрондық пошта мекенжайы және жергілікті атқарушы органның пошта мекенжайы: «Нұр-сұлтан қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы» ММ 010000, Қазақстан Республикасы 010000, Нұр-сұлтан қаласы, Сарыарқа даңғылы, 13, 4-қабат; e-mail: uoosip@astana.kz

Скачать PDF