Атмосфера

самая экологичная интернет-газета

  • Тел.: +7 (702) 188 98 15
  • Email: conecopro@mail.ru

16.10.2019 г.#363577614

В соответствии с пп.6 п. 1 ст. 57-2 Экологического Кодекса РК в период с 17.10.2019-13.11.2019 будут проводится общественные слушания в форме опроса по материалам ОВОС к РП «Реконструкция крыши и покрытия здания котельного отделения главного корпуса ТЭЦ-2 АО «АЛЭС» г. Алматы».
В соответствии с п.п. 52 «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации», утвержденной Приказом Министра ООС РК от 28.06.2007 г. №204-п всем заинтересованным гражданам и общественным объединениям предоставляется возможность выразить свое мнение в период проведения государственной экологической экспертизы.
Материалы проекта ОВОС представлены в открытом доступе для ознакомления общественности (www.almatyeco.gov.kz)
Сбор письменных предложений и замечаний общественности будет осуществляться в пункте приема учета общественного мнения, в офисе компании Заказчика материалов проекта АО «Алматинские электрические станции» Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, Алатауский район, м-он Алгабас, ул.7, д.130., а так же в компании разработчика материалов ОВОС ТОО «Казахстанский Институт Содействия Промышленности» по адресу: г.Караганда, ул.Мустафина, 5/2.
По всем имеющимся вопросам обращаться по телефонам: 8(727)2-543-303, 8(7212)-903-074. Замечания и предложения по вышеназванному проекту можно направлять на следующие электронные адреса: 77_08_00_p01@ales.kz, kazinsop@mail.ru

17.10.2019 — 13.11.2019 аралығында ҚР Экологиялық Кодексінің 6 п. 1, 57-2 тармағына Сәйкес «АЛЭС» АҚ Алматы қ. 2-ЖЭО бас корпусының қазандық бөлімшесі ғимаратының төбе жабыны мен төсемдерін қайта салу» Жобаның ҚОӘБ материалдарына сәйкес сұрау түрінде қоғамдық тыңдаулар жүргізіледі
ҚР ҚОҚ Министрінің 28.06.2007 ж. №204-ө Бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсерін бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 52-тт. сәйкес барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктердің мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу кезінде өз пікірлерін білдіруге мүмкіндіктері бар.
ҚОӘБ жобасының материалдары жұртшылықтың танысуы үшін ашық қолжетімді түрде берілген (www.almatyeco.gov.kz)
Жұртшылықтың жазбаша ұсыныстары мен ескертулерін жинау қоғамдық пікірлерді есепке алуды қабылдау пунктінде жоба материалдарына Тапсырыс беруші компанияның кеңсесінде «Алматы электр станциялары» АҚ Қазақстан Республикасы, Алматы обл., Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас шағын ауданы, 7-көш., 130-үй, сондай-ақ жобалаушы компания «Казахстанский Институт Содействия Промышленности» ЖШС Қарағанды қ., Мұстафин көш., 5/2 жүзеге асырылады.
Барлық сауалдар бойынша 8(727)2-543-303; 8(7212)-903-074 телефонына хабарласыңыздар. Сонымен бірге, жоғарыда аталған жоба бойынша Ескертулер мен ұсыныстарды келесі электрондық адреске жіберуге болады: 77_08_00_p01@ales.kz және kazinsop@mail.ru.

Скачать PDF