Атмосфера

самая экологичная интернет-газета

  • Тел.: +7 (702) 188 98 15
  • Email: conecopro@mail.ru

29.11.2019 г.#665729138

Согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом Министра Охраны Окружающей Среды РК от 28.06.2007 г. №204-п п.53 АО «Казахтелеком» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту «Расширение сети ШПД для корпоративного сегмента Кызылординской области. Строительство оптической распределительной сети для клиентов сегмента В2В в п. Жанакорган Жанакорганского района».
Сбор письменных предложений и замечаний принимается по адресу:
г. Кызылорда, ул.М.Шокая 271.
Телефон для справок 8-777-177-79-94

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53-тармағына сәйкес «Казахтелеком» АҚ «Қызылорда облысының корпоративтік сегменті үшін КЖҚ желісін дамыту. Жаңақорған ауданының В2В клиенттері үшін оптикалық тарату желісінің құрылысы» жұмыс жобасы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.
Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, М. Шоқай к., 271 мекенжайында қабылданады.
Анықтама алу телефоны: 8-777-177-79-94

Скачать PDF