Атмосфера

самая экологичная интернет-газета

  • Тел.: +7 (702) 188 98 15
  • Email: conecopro@mail.ru

13.02.2020 г.#877275732

ТОО «Samir Сoтstuction» информирует население о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по ОВОС к рабочему проекту «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в городе Нур-Султан, район «Сарыарка», район улицы С 409 (проектное наименование)» 16 марта 2020 г. в 15.00 ч.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан», ответственное лицо – Садвакасова Ж.М., тел. +7 (7172) 55-75-79.
Адрес электронной почты местного исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения: zh.negmanova@astana.ru.
Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту: www.upr.astana.kz.
Заказчик: ТОО «Samir Сoтstuction», г. Нур-Султан, район «Есиль», улица 36, д.28
Разработчик документации: ТОО «Республиканский центр охраны труда и экологии «РҰҚСАТ»
Контактный телефон: 8-7172-21-22-87, ruksat.too@mail.ru
С материалами можно ознакомиться по адресу: г. Нур-Султан, ул.Иманова 9, ВП-5

«Samir Сonstuction» ЖШС 2020 жылғы 16 наурыз сағат 15.00-де «Нұр-Сұлтан қаласы, » Сарыарқа» ауданы, С 409 көшесі ауданында орналасқан (жобалық атауы) салынған үй-жайлары мен паркингі бар көп пәтерлі тұрғын үй кешені » жұмыс жобасына ҚОӘБ бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізілетіні туралы жұртшылыққа хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Нұр-Сұлтан қаласы Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ, жауапты маман – Садвакасова Ж.М., тел. +7 (7172) 55-75-79.
Ескертулер мен ұсыныстар қабылданатын жергілікті атқарушы органның электронды мекен-жайы: zh.negmanova@astana.ru
Жоба бойынша құжаттама жарияланған жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсының мекенжайы: www.upr.astana.kz
Тапсырыс беруші: «Samir Сonstuction» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, » Есиль» ауданы, 36 көшесі, 28
Құжаттаманы әзірлеуші ЖШС «Еңбекті қорғау және экология бойынша Республикалық орталығы «РҰҚСАТ», тел 8-7172-21-22-87, ruksat.too@mail.ru
Қажетті құжаттамамен Нұр-Сұлтан қаласы, Иманов көшесі 9, ҚҮ-5 мекен жайы бойынша танысуға болады.

Скачать PDF