Атмосфера

самая экологичная интернет-газета

  • Тел.: +7 (702) 188 98 15
  • Email: atmointergaz@mail.ru

13.05.2019 г.#967999307

ТОО «Ferrum-Vtor»(Ферум-Втор) объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Строительство цеха по производству кислорода, азота и межзаводского трубопровода кислорода и азота», по адресу: ул. Капал батыра, индустриальная зона «Онтустик», строение 4, г. Шымкент».
Слушания состоятся 3 июня 2019 года, в 12:00 ч. по адресу: г. Шымкент, ул. Капал батыра 5 км, 62
Заказчик — ТОО «Ferrum-Vtor»(Ферум-Втор)
Разработчик документации — ТОО «СтройЦентр — ЭК», тел. +7 771 890 9700
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: г. Шымкент, ул. Желтоксан 18, оф. 211
Адрес интернет — ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности: http://shymkent.gov.kz
Адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания и предложения: bt0111@mail.ru

«Ferrum-Vtor»(Ферум-Втор) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, «Оңтүстік» индустриялық аймақ мекенжайы бойынша, «Оттегі ,азот өндіру және зауытаралық оттегі және азот құбырын салу» жобасы бойынша ашық отырыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізу туралы хабарлайды.
Қоғамдық тыңдалым, Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, 5 км, 62, мекенжайы бойынша, 2019 жылдың 3 маусымында өткізіледі.
Тапсырыс беруші — «Ferrum-Vtor»(Ферум-Втор) ЖШС
Құжаттаманы әзірлеуші – «СтройЦентр — ЭК» ЖШС, тел. +7 771 890 9700
Қағаз түрінде жобамен Шымкент қ, Желтоқсан көшесі, 18, 211 қенсе. мекенжайы бойынша танысуға болады.
Жергілікті атқарушы органның жоба бойынша құжаттама және мүдделі қоғамның пікірін есепке алу бойынша сұрау парағы орналастырылған интернет ресурсының адресі: http://shymkent.gov.kz
Тапсырыс берушінің ескертулер мен ұсыныстарды қабылдайтын интернет ресурсы және электрондық поштасы: bt0111@mail.ru

Скачать PDF